Przetargi.pl
dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu, podrobów i wędlin drobiowych

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia ogłasza przetarg

 • Adres: 85-322 Bydgoszcz, Gałczyńskiego 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 372 91 51 , fax. 52 372 91 51
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia
  Gałczyńskiego 2
  85-322 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 372 91 51, fax. 52 372 91 51
  REGON: 091338640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpsiow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu, podrobów i wędlin drobiowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i wędlin – CZĘŚĆ nr 1 – w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do SWZDostawa drobiu, podrobów i wędlin drobiowych - CZĘŚĆ nr 2 - w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 3 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach