Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w 2022 roku.

Gmina Zakrzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-707 Zakrzewo, Leśna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542720931 , fax. 542720346
 • Data zamieszczenia: 2022-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzewo
  Leśna 1
  87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542720931, fax. 542720346
  REGON: 910866465
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzewo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zakrzewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w 2022 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, przetworów mięsnych (drobiowych i wieprzowych). Wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj i nabiału. Wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przypraw, przetworów sypkich, produktów strączkowych i przetworów. Wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia został szczegółowo określony w załączniku Nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach