Przetargi.pl
dostawa drobiu i wędlin drobiowych

22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SPZOZ
  ul. Wojska Polskiego 5
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 910514039
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa drobiu i wędlin drobiowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby 22 Wojskowego Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego w Ciechocinku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach