Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Samorządowego Borowiaczek w Śliwicach

Przedszkole Samorządowe "Borowiaczek" ogłasza przetarg

 • Adres: 89-530 Śliwice, Pocztowa, 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 334 00 91
 • Data zamieszczenia: 2023-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe "Borowiaczek"
  Pocztowa, 2
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 334 00 91
  REGON: 000270892
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Samorządowego Borowiaczek w Śliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Mięso i wędlinyPrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 2. DróbPrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 3. RybyPrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 4. PieczywoPrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 5. MrożonkiPrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 6. Warzywa i owocePrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 7. Produkty spożywcze różnePrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 8. NabiałPrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 9. Olej i tłuszcze zwierzęce lub roślinnePrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Część 10. NapojePrzedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych na potrzeby kuchni Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, niezbędnych do sporządzenia posiłków, nieodpłatnie transportem własnym wykonawcy.Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej szacowanej wartości zamówienia.Szczegółowy zakres asortymentowy zawierają formularze cenowe (załącznik nr 1a-1j).2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego produktu. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxoraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach