Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Drzewnych ogłasza przetarg

 • Adres: 85-023 Bydgoszcz, Toruńska 44
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523715840
 • Data zamieszczenia: 2022-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Drzewnych
  Toruńska 44
  85-023 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523715840
  REGON: 18189800000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA mięsa i wędlinDOSTAWA drobiuDOSATWA pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskichDOSTAWA produktów mleczarskichDOSTAWA mrożonekDOSTAWA warzyw, owoców i ziemniakówDOSTAWA jajDOSTAWA ryb i konserw rybnychDOSTAWA artykułów sypkich, konserw, przypraw, przetworów i soków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach