Przetargi.pl
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą. Etap I

Gmina Józefów nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 24-340 Józefów nad Wisłą, Opolska 33F
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Józefów nad Wisłą
  Opolska 33F
  24-340 Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie
  REGON: 431019715
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminajozefow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą. Etap I
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach