Przetargi.pl
„Przebudowa i remont drogi gminnej nr 324104P Otusz- Huby”

Miasto i Gmina Buk ogłasza przetarg

 • Adres: 64-320 Buk, Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 61 888 44 10
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Buk
  Ratuszowa 1
  64-320 Buk, woj. wielkopolskie
  tel. +48 61 888 44 10
  REGON: 631258750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i remont drogi gminnej nr 324104P Otusz- Huby”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach