Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JĘDRYCHOWIE, GMINA SORKWITY

Gmina Sorkwity ogłasza przetarg

 • Adres: 11-731 Sorkwity, Olsztyńska 16A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 742 85 37
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sorkwity
  Olsztyńska 16A
  11-731 Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 742 85 37
  REGON: 510742741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminasorkwity.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JĘDRYCHOWIE, GMINA SORKWITY
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach