Przetargi.pl
Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Warszawska 41
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 4296645
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
  Warszawska 41
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 4296645
  REGON: 385294919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozgiz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach