Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość

Gmina Stary Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-417 Stary Zamość, Stary Zamość
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Zamość
  Stary Zamość
  22-417 Stary Zamość, woj. lubelskie
  REGON: 950368581
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach