Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - w formule zaprojektuj-wybuduj - postępowanie powtórzone

GMINA ZARZECZE ogłasza przetarg

 • Adres: 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZARZECZE
  ul. Długa 7
  37-205 Zarzecze, woj. podkarpackie
  REGON: 650900542
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazarzecze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - w formule zaprojektuj-wybuduj - postępowanie powtórzone
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach