Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w związku z realizacją projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  REGON: 690010308
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w związku z realizacją projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Przygotowanie i dostawa ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy + napój + deser) dla uczestników/uczestniczek Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy - 36-055 Bratkowice 395 A.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa:1) Załącznik nr 4a – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1,2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;Część 2: Przygotowanie i dostawa śniadań dla uczestników/uczestniczek Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach, na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy - 36-055 Bratkowice 395 A:Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa:1) Załącznik nr 4b – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2,2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach