Przetargi.pl
Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  REGON: 690010308
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej i sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Zakup doposażenia wraz z montażem do groty solnej do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w zakresie:1) tężnia solankowa;2) ściany wyłożone płytami solnymi;3) sufit wykonany w technologii imitacji stalaktytów wraz ze światłowodami 300 szt. – tzw. „gwieździste niebo”;4)opaska drewniana wokół drzwi, soli;5) oświetlenie awaryjne - oprawa oświetlenia awaryjnego przeznaczona do wskazywania oraz oświetlania drogi ewakuacyjnej podczas braku prądu;6) grota sterowana czujnikiem obecności;Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa:1) Załącznik nr 4a – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1,2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;Część 2: Zakup doposażenia wraz z montażem do sali doświadczania świata Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach w zakresie:1) Tuba huraganowa - 2 szt.,2) Panel lustrzany „9 kul” - 1 szt.;3) Łóżko wodne 160 cm x 220 cm - 1 szt.;4) Zestaw:a. tapeta UV +/- 135 cm x +/- 220 cm - 1 szt.,b. ramka do tapety UV (wskazanej w punkcie „a”) - 1 szt.c. lampa UV LED - 1 szt.5) Woda demineralizowana 100 litrów6) Tablica świetlna tzw. „kolorowa ściana” - 1 szt.,7) Kolumna wodna - 1 szt.,8) Lustro akrylowe 2 mm - 3 szt.9) Zestaw:a. projektor - 1 szt.,b. uchwyt ścienny do w/w projektora - 1 szt.c. tarcza obrazkowa - 3 szt.,d. tarcza żelowa - 1 szt.;10) Baldachim światłowodów półkule - 1 szt.;11) Pufa tzw. „sakwa” - 1 szt.;12) Kolorowa drabina, tzw. „kolumna świetlna” z głośnikami - wersja mobilna - 1 szt.;13) Sensoryczny sześcian LED - 1 szt.;14) Klepsydra żelowa - 3 szt.;15) Zestaw 18 piłeczek sensorycznych;16) Zestaw do aromaterapii - 1 szt.;17) Zestaw 7 kul lustrzanych dźwiękowych;18) Lustrzane klocki 24 szt. - 1 komplet;19) Lustrzane klocki 8 szt. - 1 komplet:20) Zestaw do wykonywania ćwiczeń/zadań tzw. „zrozumieć uczucia” - 1 komplet;21) Brokatowe kształty - 1 komplet;22) Panel podświetlany A3 LED montowany do ściany - 2 szt.;23) Ściana wodna - 1 szt.;24. Podstawa muzyczna z głośnikami zewnętrznymi, radiem i wzmacniaczem - 1 szt.;25) Pryzmy dźwiękowe;26) Płyta CD z muzyką relaksacyjną - 4 szt.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa:1) Załącznik nr 4b – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2,2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach