Przetargi.pl
Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite SP Ostrowite i SP Giewartów– Polski Ład -

GMINA OSTROWITE ogłasza przetarg

 • Adres: 62-402 Ostrowite, Lipowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632765160 , fax. 632765160
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OSTROWITE
  Lipowa 2
  62-402 Ostrowite, woj. wielkopolskie
  tel. 632765160, fax. 632765160
  REGON: 311019390
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowite.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite SP Ostrowite i SP Giewartów– Polski Ład -
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach