Przetargi.pl
USŁUGI KOMPLEKSOWEGO CZYSTOŚCI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, Gen. T. Kutrzeby 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
  Gen. T. Kutrzeby 3
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  REGON: 631576711
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI KOMPLEKSOWEGO CZYSTOŚCI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach