Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń biurowych

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-729 Poznań, Młyńska 1a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614682591
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
  Młyńska 1a
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 614682591
  REGON: 300705978
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych, części wspólnych (klatki schodowe i korytarze oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety, pokoje socjalne) w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w pkt. III SWZ – Tabela nr 1.2. Przedmiotowa usługa polegać będzie między innymi na:a) odkurzaniu, zamiataniu i myciu podłóg, w tym maszynowo (korytarze),b) odkurzaniu wykładzin oraz usuwaniu powstałych na nich plam,c) utrzymaniu czystości na klatkach schodowych oraz w ciągach komunikacyjnych,d) sprzątaniu i utrzymaniu higieny toalet,e) myciu wind z zewnątrz oraz utrzymanie czystości wewnątrz kabin,f) myciu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,g) opróżnianiu koszy w pomieszczeniach biurowych, toaletach, pokojach socjalnych z zachowaniem ich segregacji,h) bieżącym uzupełnianiu papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie w toaletach,i) czyszczeniu, odkurzaniu wycieraczek wewnątrz poszczególnych lokalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach