Przetargi.pl
„Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin”

Gmina Czarnocin ogłasza przetarg

 • Adres: 28-506 Czarnocin, Czarnocin 100
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnocin
  Czarnocin 100
  28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnocin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach