Przetargi.pl
Modernizacja drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica.

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 18 442 64 88 , fax. (+48) 18 442 63 45
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
  ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. (+48) 18 442 64 88, fax. (+48) 18 442 63 45
  REGON: 491893180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach