Przetargi.pl
Leasing 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych z wyposażeniem.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, Mariańska 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 410 52 22 , fax. +48 77 410 14 82
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Mariańska 2
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. +48 77 410 52 22, fax. +48 77 410 14 82
  REGON: 531622986
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekowod.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych z wyposażeniem.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach