Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu: Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II ogłasza przetarg

 • Adres: 45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77/ 474 54 54 , fax. 77/474 54 55
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
  ul. Niemodlińska 40
  45-761 Opole, woj. opolskie
  tel. 77/ 474 54 54, fax. 77/474 54 55
  REGON: 000196173
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu: Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1. Kurs spawania/Kurs spawania metodą MAG i TIG .Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 2. Kurs zawodowy operatora wózków widłowych/Kurs operatora wózka jezdniowego.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 3. Kurs zawodowy - Operator koparko-ładowarki/kurs koparki.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do częściCzęść nr 4. Kurs zawodowy SEP uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kVw wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do częściCzęść nr 5. Kurs zawodowy dot. programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 6. Kurs zawodowy - Excel MOS i Excel dla logistyków i handlowców.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do częściCzęść nr 7. Kurs - projektowanie sieci logistycznych Anylogic.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 8. Kurs małej księgowości i obsługa programów księgowych.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 9. Kurs inseminacji.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 10. Upięcia ślubne i okolicznościowe.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do częściCzęść nr 11. Kurs ,,Logistyczna obsługa handlu elektronicznego”.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 12. Kurs ,,Fotowoltaika - podstawy stosowania systemów PV”.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 13. Kurs baristyczny.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.Część nr 14. Kurs - social Media Marketing.4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ pn.: Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ część nr 1-14– odpowiednio do części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach