Przetargi.pl
„Dostępny samorząd w Gminie Kłoczew” wraz z robotami towarzyszącymi

GMINA KŁOCZEW ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, ul. Długa 67
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KŁOCZEW
  ul. Długa 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  REGON: 711582240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kloczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostępny samorząd w Gminie Kłoczew” wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach