Przetargi.pl
Dostawy różnych produktów spożywczych

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach ogłasza przetarg

 • Adres: 22-105 Okszów, Nowiny 31
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5690789 , fax. 082 5690789
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
  Nowiny 31 31
  22-105 Okszów, woj. lubelskie
  tel. 082 5690789, fax. 082 5690789
  REGON: 11020035000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy różnych produktów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych produktów spożywczych (CPV 15800000-6) do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach: Cukier kryształ 4600 kg Cukier puder 5 kg Cukier waniliowy 7 kg Cynamon 4 kg Przyprawa do ryb (delikat) 7 kg Przyprawa do drobiu (delikat) 14 kg Przyprawa do mięsa (delikat) 7 kg Esencja zapachowa 110 szt Herbata granulowana 240 kg Herbatniki szkolne 120 kg Krakersy 90 kg Kakao 40 kg Kawa inka 40 kg Ketchup 220 kg Kminek 1 kg Krem chrzanowy 220 kg Kwasek cytrynowy 15 kg Liść laurowy 1,50 kg Majeranek 5 kg Majonez 180 kg Makaron rosołowy nitka 150 kg Makaron gruby 1200 kg (wstążka, kolanko,świderek, muszelka) Musztarda 190 kg Ocet 15 litra Pieprz czarny 9 kg Pieprz ziołowy 10 kg Proszek do pieczenia 15 kg Przyprawa do flaków 4,50 kg Przyprawa do zup w płynie 100 litrów Przyprawa jarzynka 60 kg Soda oczyszczona 5 kg Sos pieczeniowy - w proszku 10 kg Sos grzybowy - w proszku 25kg Sos pieczarkowy-borowikowy - w proszku 20 kg Żurek - w proszku 10 kg Zupa porowa - w proszku 10 kg Zupa brokułowa - w proszku 15kg Zupa minestrone - w proszku 15 kg Ziele angielskie 6 kg Żelatyna 15 kg Kisiel 135 kg Budyń różne smaki 105 kg Budyń czekoladowy 30 kg Galaretka 80 kg Sos sałatkowy - ogrodowy 5 kg Sól 820 kg Koncentrat barszczu w płynie 30 litrów Paluszki solone 90 kg Herbaty owocowe ekspresowe 7 kg Bulion (drobiowy, wołowy) 40 kg Kostka rosołowa (drobiowa, wołowa) 40 kg Dostawy winny być realizowane transportem dostawcy do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 22 - 105 Okszów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmski.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach