Przetargi.pl
Dostawa różnych artykułów spożywczych do ZOOM NATURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim, ul. Świerdzowa 41, 23 - 300 Janów Lubelski.

Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, Ul. Świerdzowa 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 872 43 07 , fax. 15 872 46 70
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Ul. Świerdzowa 41 41
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 872 43 07, fax. 15 872 46 70
  REGON: 06076098000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoomnatury.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. z 100% udziałem Gminy Janów Lubelski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych artykułów spożywczych do ZOOM NATURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim, ul. Świerdzowa 41, 23 - 300 Janów Lubelski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa różnych artykułów spożywczych do ZOOM NATURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim, ul. Świerdzowa 41, 23 - 300 Janów Lubelski., w asortymencie, wielkościach i ilościach podanych w formularzach szczegółowego opisu zamówienia dla poszczególnych części zawartych w pkt. 2. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych art. 32 ust. 4 Pzp, na poszczególne grupy produktów spożywczych tj.: Część I. Różne produkty spożywcze - kod CPV 15800000-6 + jaja - kod CPV 03142500-3 Część VIII. Piwa inne - kod CPV 15961000-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zoomnatury.e-biuletyn.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach