Przetargi.pl
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 33
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3447509 , fax. 083 3432198
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Prosta 33 33
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3447509, fax. 083 3432198
  REGON: 00032090500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny w Białej Podlaskiej (jednostka budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pieprz czarny mielony gat.I 65 kg 2. Pieprz ziołowy gat.I 65 kg 3. Liść laurowy gat.I 30 kg 4. Ziele angielskie gat.I 30 kg 5. Przyprawa do zup w płynie gat.I 600 l 6. Przyprawa uniwersalna w proszku gat.I 1200 kg 7. Majeranek gat.I 25 kg 8. Sól spożywcza jodowana gat.I 1300 kg 9. Ocet 0,5-1,0 L gat.I 200 l 10. Herbata czarna granulowana gat.I 300 kg 11. Rosół drobiowy w proszku gat.I 150 kg 12. Zupa kalafiorowa w proszku gat.I 250 kg 13. Zupa grzybowa w proszku gat.I 250 kg 14. Żurek w proszku gat.I 250 kg 15. Zupa pomidorowy w proszku gat.I 250 kg 16. Sos pieczarkowy w proszku gat.I 250 kg 17. Sos boloński w proszku gat.I 250 kg 18. Czosnek granulowany gat.I 25 kg 19. Papryka mielona słodka gat.I 25 kg 20. Zioła prowansalskie suszone gat.I 6 kg 21. Przyprawa oregano suszona gat.I 10 kg 22. Koperek suszony gat.I 20 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach