Przetargi.pl
Dostawy materiałów kamiennych wykorzystywanych przez ZGKIM na drogi gminne w roku 2023

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec ogłasza przetarg

 • Adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 548 02 24 , fax. 18 548 02 43
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec
  ul. Papieska 2
  33-395 Chełmiec, woj. małopolskie
  tel. 18 548 02 24, fax. 18 548 02 43
  REGON: 00004907522163
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów kamiennych wykorzystywanych przez ZGKIM na drogi gminne w roku 2023
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach