Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej wraz z dzierżawą sprzętu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 263 30 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu
  ul. Szpitalna14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 263 30 00
  REGON: 000308324
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej wraz z dzierżawą sprzętu
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach