Przetargi.pl
Dostawy materiałów do dezynfekcji

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska 1-3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 351506868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów do dezynfekcji
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach