Przetargi.pl
Dostawa samochodów do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 750 31 88
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 750 31 88
  REGON: 510207605
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach