Przetargi.pl
Utworzenie nowych, dwóch sal lekcyjnych znajdujących się na poziomie piwnicy oraz zmodernizowanie korytarza piwnicznego i modernizacja klatki schodowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Jerzego Lanca 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE
  ul. Jerzego Lanca 10
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 519547188
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie nowych, dwóch sal lekcyjnych znajdujących się na poziomie piwnicy oraz zmodernizowanie korytarza piwnicznego i modernizacja klatki schodowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje:Część 1 – Utworzenie nowych, dwóch sal lekcyjnych znajdujących się na poziomie piwnicy oraz zmodernizowanie korytarza piwnicznego, na którym znajdują się sale lekcyjne.Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ, na którą składa się opis przedmiar robót dla Części 1 .Zamówienie obejmuje:Część 2 – Modernizacja klatki schodowejSzczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ, na którą składa się opis przedmiar robót dla Części 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach