Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi ogłasza przetarg

 • Adres: 85-791 Bydgoszcz, Tomasza Golloba
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 430 966, , fax. 523 433 244
 • Data zamieszczenia: 2020-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
  Tomasza Golloba 7
  85-791 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 430 966, , fax. 523 433 244
  REGON: 25008990000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp65.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy. 2) Przedmiotem zamówienia będzie dostarczanie asortymentu w wysokiej jakości zgodnej z odpowiednimi normami jakościowymi, mającymi na uwadze w szczególności jakość asortymentu przy zachowaniu standardów zasad zbiorowego żywienia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 3) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zakresie 12 pakietów wymienionych w załączniku: nr 1A do SIWZ, stanowiących jednocześnie formularze cenowe. Nr pakietu Pakiet I - NABIAŁ Pakiet II- ART.SYPKIE, KONSERWY I PRZYPRAWY Pakiet III - WARZYWA I OWOCE Pakiet IV - JAJKA Pakiet V - PIECZYWO Pakiet VI - MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE Pakiet VII - MROŻONKI – Pakiet VIII - RYBY Pakiet IX - WYROBY GARMAŻERYJNE (nie mrożone) Pakiet X - SOKI TŁOCZONE Pakiet XI-- SOKI 100% - Pakiet XII - JOGURTY SMAKOWE – (PRODUKT DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach