Przetargi.pl
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-857 Łódź, Irysowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 233 96 06 , fax. 42 233 96 08; 233 96 75
 • Data zamieszczenia: 2021-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  Irysowa 2
  91-857 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 96 06, fax. 42 233 96 08; 233 96 75
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań” Zadanie I: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2” Zadanie II: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13” Zadanie III: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Łowiczu, 99-416 Nieborów, Dzierzgów 114” Zadanie IV: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6” Zadanie V: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Piotrkowie Tryb., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19” Zadanie VI: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Reja 8” Zadanie VII: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Stawiszcze 50” Zadanie VIII: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach