Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rydzyna w roku 2023

GMINA RYDZYNA ogłasza przetarg

 • Adres: 64-130 Rydzyna, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 538 84 34 , fax. 65 538 85 13
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RYDZYNA
  Rynek 1
  64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie
  tel. 65 538 84 34, fax. 65 538 85 13
  REGON: 411050735
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rydzyna w roku 2023
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach