Przetargi.pl
Dostawa przełączników zarządzanych, serwera z oprogramowaniem i oprogramowania do backupu w ramach konkursu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Piaski

GMINA PIASKI ogłasza przetarg

 • Adres: 63-820 Piaski, ul. 6 Stycznia 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655719030 , fax. 655719049
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PIASKI
  ul. 6 Stycznia 1
  63-820 Piaski, woj. wielkopolskie
  tel. 655719030, fax. 655719049
  REGON: 411050563
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełączników zarządzanych, serwera z oprogramowaniem i oprogramowania do backupu w ramach konkursu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Piaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa przełączników zarządzanych, serwera z oprogramowaniem i oprogramowania do backupu w ramach konkursu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Piaski’’2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie zapakowanych elementówzamówienia do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego.3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostałyzałączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach