Przetargi.pl
Dostawa do Nadleśnictwa Wipsowo paliw płynnych i oleju opałowego na 2023 rok

NADLEŚNICTWO WIPSOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Wipsowo, 51 C
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO WIPSOWO
  51 C
  11-010 Wipsowo, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510549300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Nadleśnictwa Wipsowo paliw płynnych i oleju opałowego na 2023 rok
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach