Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej od maja do grudnia 2022r .

Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogolnoksztalcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im I.Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, Bema 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogolnoksztalcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im I.Łukasiewicza
  Bema 8
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  REGON: 357067967
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pz2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej od maja do grudnia 2022r .
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach