Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 2 w Wieliczce przez okres 6 miesięcy w 2023 r.

Przedszkole Samorządowe nr2 w Wieliczce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Adama Asnyka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12-278-36-77
 • Data zamieszczenia: 2023-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr2 w Wieliczce
  Adama Asnyka
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12-278-36-77
  REGON: 351607240
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 2 w Wieliczce przez okres 6 miesięcy w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Pieczywo /wyr. CukierniczeCzęść II: Warzywa – OwoceCzęść III: Mięso/wędlinyCzęść IV: Nabiał i wyroby mleczarskieCzęść V: Produkty sucheCzęść VI: Mrożone, warzywa i owoceCzęść VII: jajka kurze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach