Przetargi.pl
Świadczenie usług hotelarskich dla Capelli Cracoviensis w Krakowie w 2023r.

Capella Cracoviensis ogłasza przetarg

 • Adres: 31-012 Kraków, Św. Marka 7-9/9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Capella Cracoviensis
  Św. Marka 7-9/9
  31-012 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 001037732
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług hotelarskich dla Capelli Cracoviensis w Krakowie w 2023r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 obejmuje usługę hotelarską wraz ze śniadaniem w max. dwóch hotelach w Krakowie o standardzie min. 3-gwiazdkowymCzęść 2 obejmuje usługę hotelarską wraz ze śniadaniem w max. dwóch hotelach w Krakowie ostandardzie min. 4-gwiazdkowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach