Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze

Gmina Radecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 22-463 Radecznica, B. Prusa 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6818001
 • Data zamieszczenia: 2022-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radecznica
  B. Prusa 21
  22-463 Radecznica, woj. lubelskie
  tel. 84 6818001
  REGON: 950368546
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradecznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach