Przetargi.pl
Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie

GMINA OPOCZNO ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7860137
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OPOCZNO
  ul. Staromiejska 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7860137
  REGON: 590648379
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opoczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach