Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523309310 , fax. 523309312
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Dr Fl. Ceynowy 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523309310, fax. 523309312
  REGON: 092350984
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach