Przetargi.pl
Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii elektrycznej w obiektach Parku Wodnego i Hali Sportowej zlokalizowanych przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach.

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 933 900 , fax. 32 285 80 30
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.
  ul. Obwodnica 8
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 323 933 900, fax. 32 285 80 30
  REGON: 35039830000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii elektrycznej w obiektach Parku Wodnego i Hali Sportowej zlokalizowanych przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 99,4 kWp każda (2x99,4) wraz z przyłączeniem do instalacji elektrycznej wewnętrznej Hali Sportowej oraz Parku Wodnego oraz jej uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji przedmiotowej instalacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach