Przetargi.pl
Zarządzanie projektem "Bezpieczne Pogranicze"

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50552 Wrocław, ul. Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 682 201 , fax. 713 673 374
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  ul. Borowska 138
  50552 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 682 201, fax. 713 673 374
  REGON: 17364000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie projektem "Bezpieczne Pogranicze"
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem usługi jest zapewnienie prawidłowego zarządzania projektem „Bezpieczne pogranicze“ Nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. Usługa będzie realizowana od podpisania umowy do 31.12.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79420000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach