Przetargi.pl
Usługi kwalifikacji lekarskich osób chętnych w zakresie ich zdolności do przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2022-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http;//www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kwalifikacji lekarskich osób chętnych w zakresie ich zdolności do przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nawiązanie współpracy z 3 (słownie: trzema) lekarzami. Przedmiotem umowy zlecenia będą kwalifikacje lekarskie osób chętnych w zakresie ich zdolności do przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19. Szacowany okres obowiązywania umowy na współpracę z lekarzami wynosi 6 miesięcy, jednak z uwagi dynamiczną sytuację związaną z epidemią Sars-Cov-2 w Polsce, również w zakresie szczepień przeciwko zakażeniu koronawirusem, może ulec przedłużeniu. Stawka za 1 godzinę świadczenia usług wynosi 110,00 zł / h przez każdego z lekarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79420000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach