Przetargi.pl
Remont dachu oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łowieckiej 11 / Bp. Tomasza 15 we Wrocławiu

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: Wrocław, Św. Elżbiety
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  Św. Elżbiety 3 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7778400, fax. 071 7777506
  REGON: 932671448
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łowieckiej 11 / Bp. Tomasza 15 we Wrocławiu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m. in.: 1) prace w obrębie dachu budynku, tj. a) wymianę pokrycia papowego i ceramicznego. b) przemurowanie kominów. c) wymianę obróbek blacharskich. d) wzmocnienie więźby dachowej. e) remont strychu wraz z ociepleniem stropu. 2) prace w obrębie lokalu mieszkalnego, tj. a) wzmocnienie stropów drewnianych, b) roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, c) roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17) wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach