Przetargi.pl
Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7400225, 76 7400245 , fax. 76 7400201
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7400225, 76 7400245, fax. 76 7400201
  REGON: 39064756400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Usługi Budowlane i Przemysłowe Mirosław Musielak, Piękocin 26, 56-300 Milicz. 2. Adres inwestycji: ul. Królowej Jadwigi nr 9, 59-330 Ścinawa  w obrębie pasa drogowego (dz. nr 375/4, 374, 378/4)  w obrębie terenu szkoły (dz. nr 376/12, 378/6, 378/5, 376/10, 376/9, 376/11, 379/6, 379/7, 376/12) 3. Przedmiot zamówienia składa się z trzech etapów:  Etap I Główny ciąg komunikacyjny  Etap II Teren obsługi technicznej  Etap III Pomocniczy ciąg komunikacyjny Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z realizacji poszczególnych etapów zamówienia przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach