Przetargi.pl
Zakup samochodów dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6211031
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 3 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6211031
  REGON: 00027599000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodów dla Muzeum Narodowego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Samochód osobowy, 9-cio miejscowy łącznie z kierowcą. 1) Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy powyżej 150KM spełniający wymogi Euro 5 2) Całkowita długość pojazdu do 5,5 m z dachem wysokim 3) Pojedyncze fotele dla pasażerów ( dopuszcza się z przodu podwójną ławkę ) 4) Fotel kierowcy typu komfort 5) Klimatyzacja automatyczna 6) Klimatyzacja dodatkowa dla przedziału pasażerskiego 7) Dodatkowe ogrzewanie - niezależne od pracy silnika typu Vebasto 8) Szyby elektryczne 9) Lusterka elektryczne podgrzewane 10) Szyba czołowa podgrzewana 11) Centralny zamek 12) Autoalarm 13) Radio z odtwarzaczem MP3 z głośnikami ( przód + tył ) 14) Czujniki parkowania 15) Koła na tylnej osi pojedyncze 16) Tylne fartuchy przeciwbłotne 17) Osłony plastikowe zakoli 18) Pokrowce na fotele 19) Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów 20) Przyciemniane boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej oraz w drzwiach tylnych ( bagażnik ) 21) Kolor - srebrny metalik 22) Komplet opon zimowych na obręczach stalowych 23) rok produkcji 2014 Zadanie 2 Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przystosowany do przewozu dzieł sztuki. 1) Wymagania dotyczące podwozia samochodu: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy powyżej 150 KM spełniający wymogi Euro 5 - całkowita długość pojazdu do 6,0m - kabina 3 osobowa z klimatyzacją automatyczną - koła na tylnej osi pojedyncze - wysokość pojazdu ok. 2,5m - fotel kierowcy typu comfort - szyby elektryczne - lusterka elektryczne i podgrzewane - szyba czołowa podgrzewana - centralny zamek - autoalarm ( kabina + skrzynia ładunkowa ) - radio z odtwarzaczem MP3 z głośnikami - drzwi przestrzeni ładunkowej boczne i tylne - pełne - osłony plastikowe zakoli ( przód i tył ) - tylne fartuchy przeciwbłotne - czujniki parkowania - światła przeciwmgielne przednie - dodatkowe niezależne ogrzewanie typu Vebasto z możliwością przełączania nawiewów na przestrzeń ładunkową i kabinę kierowcy - kolor - srebrny metalik - komplet opon zimowych na obręczach stalowych - rok produkcji - 2014 2) Wymagania dotyczące zabudowy skrzyni ładunkowej: - izolacja termiczna ścian przestrzeni ładunkowej - na ścianach bocznych 5 rzędów szyn do mocowania ładunków pasami typu Load-Lok ( do wysokości 100cm 3 rzędy , powyżej 100cm 2 rzędy ) - ściany i wnętrze drzwi przesuwnych wyłożone tkaniną niepalną - od strony drzwi przesuwnych konstrukcja eliminująca nadkole umożliwiająca mocowanie obiektów - agregat grzejąco - chłodzący zapewniający utrzymanie przez cały rok temperatury w przedziale 17-20 st. C z opcją zasilania elektrycznego na postoju - podłoga antypoślizgowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mnw.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach