Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Lesnica w roku 2021

Gmina Leśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4615281 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśnica
  ul. 1 Maja 9
  47-150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 4615281, fax. -
  REGON: 53141333700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Lesnica w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek budżetowych Gminy Leśnica w ilości ok. 89.000,00 litrów do niżej wymienionych odbiorców - obiektów:1)Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152, w ilości 10.000,00 l; (zbiornik 10.000,00 dm3) – dostawa do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9.2)Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Zdzieszowicka 23, w ilości 20.000,00 l; (zbiornik na 11.000,00 dm3).3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, 47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91, w ilości 11.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).4) Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1-go Maja 34, w ilości 7.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).5)Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, dostawa do: Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15 w ilości 30.000,00 l (zbiornik na 20.000,00 dm3).6)Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, NIP 756-14-99-420, w ilości 1.000,00 l (zbiornik 4.000,00 dm3) – dostawa do a) Lichynia ul. Daszyńskiego 24. 7)Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Kościuszki 5, w ilości 10.000,00 l, dostawa do:a)Leśnica, Pl. Narutowicza 2, w ilości 6.000,00 l (zbiornik 3.000,00 dm3),b)Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10, w ilości 4.000,00 l (zbiornik 3.200,00 dm3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach