Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW W RAMACH PROGRAMU WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM-GRANTY PPGR

Gmina Złocieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, Stary Rynek 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 367 20 22
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złocieniec
  Stary Rynek 3
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 367 20 22
  REGON: 472057810
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW W RAMACH PROGRAMU WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM-GRANTY PPGR
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach