Przetargi.pl
Ścieżka reintegracji społecznej uczestników projektu “Projekt RODZINA”, w latach 2017 – 2019, Część 1 - 2017 rok.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-412 Koszalin, Al. Monte Cassino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3160300 , fax. 94 3160328
 • Data zamieszczenia: 2017-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  Al. Monte Cassino 2
  75-412 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3160300, fax. 94 3160328
  REGON: 380182900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ścieżka reintegracji społecznej uczestników projektu “Projekt RODZINA”, w latach 2017 – 2019, Część 1 - 2017 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach