Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.; „Przebudowa pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby dyspozytorni medycznej”.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774524125
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 774524125
  REGON: 000514325
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.; „Przebudowa pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby dyspozytorni medycznej”.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach